ستارگان تركيه اي كه در سال 2013 از دنيا رفتند

+0 به يه ن

1-  عثمان گيديش اوغلو، هنرمند سينما و تئاتر، ۲۳ فوريه

2- نظميه دميرل، همسر سليمان دميرل نهمين رئيس جمهور تركيه، ۲۷ مي

3- نجات اويغور، هنرمند تئاتر، ۱۸ نوامبر

4- احمد مته ايشيكارا، متخصص ژئوفيزيك، ۲۱ ژانويه

5- سلجوق يولا، فوتباليست ملي تركيه، ٦ آگوست

6- ساواش آي، روزنامه نگار، ۹ نوامبر

7- محمدعلي بيراند، روزنامه نگار، ۱۷ ژانويه

8- تونجل كورتيز، هنرمند سينما و تئاتر، ۲۷ سپتامبر

9-  ظفر اونن، هنرمند سينما و تئاتر، ۱۳ دسامبر

10- گون سئلي باشار، دختر شايسته تركيه در اروپا در سال ۱۹٥۲، ۲۰ آوريل

11-  عدنان شن سس، هنرمند موسيقي، ۲٥ دسامبر

12-  تورگوت اوزآكمان، نويسنده، ۲۸ سپتامبر

13- مسلم گورسس، هنرمند موسيقي، ۳ مارس

14- دينچر چكمز، هنرمند سينما، ۱۲ مارس

trt farsi  • [ ]