وضعيت بد جسماني مراد گويه باكان

+0 به يه ن

مراد گويه باكان خواننده معروف و محبوب تركيه اي كه در بيمارستان  تحت درمان بيماري سرطان است از وضعيت بدي برخوردار مي باشد. طبق اخبار رسيده  به دليل وضعيت بد جسماني مراد گويه باكان به دستگاههاي كمكي وصل شده است. چند روز پيش نخست وزير اردوغان  با مراجعت به منزل مراد گويه باكان از او ديدار كرد.

ترك اينفو
  • [ ]